Членови

Сите потребни податоци на едно место.

Комора

Податоци и акти за Стоматолошката комора

VOX dentarii

Дознај за новините во стоматологијата

Корисни линкови

Најдете повеќе корисни информации

јуни, 2019

01јунЦел денЗдружение на специјалисти по стоматолошка протетика (МСД)Стручна конференција(Цел ден: сабота) СкопјеТип на настан:Домашни

09јунЦел денСтоматолошко друштво на албанцитеСимпозиум(Цел ден: недела) КумановоТип на настан:Домашни

22јунЦел денДДДММ ЕтернитасСимпозиум(Цел ден: сабота) ВелесТип на настан:Домашни