23Апр

Соопштение за давателите на здравствени услуги

          Соопштение од ФЗОМ за давателите на здравствени услуги

10Сеп

Насоки за откривање на рак на усната шуплина во денталната медицина, нивно потиснување и грижа за пациентите сега се достапни на веб-страницата на FDI

Автори: Ihsane Ben Yahya i Fani Anagnostou Во повеќе од 70% од случаите пред да се појави рак во усната празнина му претходат премалигни орални...

08Сеп

Второто издание на Прирачникот за стоматолошка етика презентирано на Светскиот конгрес на FDI во Буенос Аирес, 7 септември 2018 година

Второ издание на “Прирачник за стоматолошки етика” на FDI, беше претставен во една сесија со наслов “Прирачник за дентална етика – Алатка за дентално образование...

08Сеп

Клучни резултати од 106-иот годишен стоматолошки конгрес на FDI, Буенос Аирес, 5 – 8 септември, 2018 година

106-иот стоматолошки конгрес на FDI заврши во Буенос Аирес на 8 септември 2018 година. Конгресот беше организиран во соработка со Аргентинската стоматолошка асоцијација и се...

26Апр

Ревизорски извештај за 2014-2017

Извештај на независните ревизори за финансиското работење на Стоматолошката комора на Македонија за периодот 2014-2017 година

05Фев

ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА ОБУКА И ПРОВЕРКА НА СТРУЧНИТЕ ЗНАЕЊА И СПОСОБНОСТИ

на здравствените работници со високо образование од областа на стоматологијата

23Авг

НАГРАДЕНИ НАЈДОБРИТЕ СТУДЕНТИ ЗА 2016 ГОДИНА

Претседателот на Стоматолошка комора на Македонија ги награди најдобрите студенти за 2016 година