26Апр

Ревизорски извештај за 2014-2017

Извештај на независните ревизори за финансиското работење на Стоматолошката комора на Македонија за периодот 2014-2017 година

05Апр

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ПРВ И ВТОР ЦИКЛУС ИНТЕГРИРАНИ СТУДИИ ПРИ МИТ УНИВЕРЗИТЕТОТ СКОПЈЕ

Врз основа на информацијата која се појави на официјалната фејсбук страна на МИТ Универзитетот Скопје, на која има приложено документ за одобрена акредитација на студиската...

05Фев

ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА ОБУКА И ПРОВЕРКА НА СТРУЧНИТЕ ЗНАЕЊА И СПОСОБНОСТИ

на здравствените работници со високо образование од областа на стоматологијата

22Дек

ИЗБОРИ СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 2018

Правилник за избор и отповикување на членови во регионалните одбори, делегати на Собранието и претседател на Стоматолошката комора на Македонија КОНЕЧНИ РЕЗУЛТАТИ ЦИК ДЕЛЕГАТИ ВО...

26Авг

ЗДРАВСТВЕНИТЕ КОМОРИ ЗАЕДНИЧКИ БАРААТ РЕШЕНИЈА ЗА ПРОБЛЕМИТЕ

Претседателите на Лекарската, Стоматолошката и Фармацевтската комора на Македонија, доц. д-р Калина Гривчева – Старделова, проф. д-р Владимир Поповски и проф. д-р Бистра Ангеловска, денес,...

23Авг

НАГРАДЕНИ НАЈДОБРИТЕ СТУДЕНТИ ЗА 2016 ГОДИНА

Претседателот на Стоматолошка комора на Македонија ги награди најдобрите студенти за 2016 година