10Mar

Informacion dhe udhëzime në lidhje me virusin COVID19

Të dashur kolege dhe kolegë Duke u nisur nga fakti se ne  doktorët e stomatologjisë jemi një nga profesionet më të rrezikuara prandaj, Dhoma Stomatologjike...