• skm@skm.mk
  • Пон - Пет 8-16 ; Прием на странки од 10-15
  • Објавено на септември 28, 2018

КАКО СЕ СТАНУВА ЧЛЕН

УПИС ВО РЕГИСТЕР  НА СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

Потребни документи за покренување постапка за зачленување во Стоматолошка комора на Македонија и добивање на лиценца за работа за првпат:

Доктор на стоматологија кој има завршено шестгодишни, односно петгодишни студии по стоматологија на високообразовна институција во земјава или странство може да се стекне со документ за вршење на стоматолошка здравствена заштита (да се стекне со лиценца за работа) доколку до Стоматолошката комора достави:

-Фотокопија од уверение со оценки за завршен стоматолошки факултет (заверена на нотар).

-Фотокопија од уверение за положен стручен испит (заврена на нотар).

-Фотокопија од уверение за специјализација (заверена на нотар).

-2 фотографии (со димензии како за лична карта).

-Уплата од 4.600,00 ден.во која влегуваат годишната членарина за конкретната календарска година, за членската карта и за лиценцата.

-Се пополнува Пријава за запишување во Регистерот (образец бр.2)

Лиценцата за работа што ја добива докторот на стоматологија е документ за вршење на стоматолошка здравствена заштита во РМ и е неопходен кога докторот се вработува во дејноста за која ја има добиено лиценцата и се доставува во Министерство за здравство на РМ.

Симни документ
Јавете се

+389 2 3246 852

Порака

skm@skm.mk

Посетете не

ул. Антон Попов бр.1-4/5, Скопје

Банка

Комерцијална Банка 300000000477179

X