• skm@skm.mk
  • Пон - Пет 8-16 ; Прием на странки од 10-15
  • Објавено на март 26, 2019

ОДЛУКА За формирање на времена Комисија на СКМ

ОДЛУКА
За формирање на времена Комисија на СКМ за разгледување на поднесени досиеа од сложен карактер по однос на спроведување на постапка за стручен испит за дипломирани доктори по стоматологија со пет, односно шестгодишни стуии кои завршиле студии по стоматологија на високообразовни институции во РМ или во странство како и досиеа исто така од сложен карактер кои се однесуваат на упис во Регистерот на Комората и издавање на лиценца за работа за првпат и оправданост за издавање на лиценца за работа за доктори од РМ или странски државјани 

(ВИДИ ДОКУМЕНТ)

Симни документ
Јавете се

+389 2 3246 852

Порака

skm@skm.mk

Посетете не

ул. Балзакова бр. 32, Скопје

Банка

Комерцијална Банка 300000000477179

X