• skm@skm.mk
  • Пон - Пет 8-16 ; Прием на странки од 10-15
  • Објавено на мај 7, 2014

ИЗВЕШТАЈ ОД СЕДНИЦАТА НА КОМИСИЈАТА ЗА ЕКОНОМСКИ ПРАШАЊА (07.05.2014)

На својата прва седница одржана во новиот состав Комисијата за економски прашања се запозна со своите надлежности, цели и задачи согласно Статутот на Комората и го состави следниот план на активности:

– Согласно измените на Статутот на Комората комисијата добива мандат за договарање на групни попусти за членовите на Комората за производи и услуги од разни правни субјекти. Задолжени за преговори со правните субјекти се членовите на Комисијата, членовите на Извршниот одбор и претседателите на регионалните одбори. Временска рамка за првите резултати од преговорите е 23.05.2014. Попустите се однесуваат на производи и услуги од банките, дистрибутерите на возила, угостителски услуги, здравствени услуги и сл. На интернет страницата на Комората да бидат објавени фирмите со кои Комората склучила договори за обезбедување на попусти. Членовите на Комората при користењето на попустот да се идентификуваат со членските карти.

– Предлог за ревидирање на чланарината на Комората, солидарниот фонд и утврдување на критериуми за висината на солидарната помош доколку од чланарината се обезбедува фонд за солидарни цели,

– Идеи и предлози за ревидирање на правилникот за финансиско работење

– Разгледување на предлог за наплаќање на акредитацијата на континуираната едукација од стручните здруженија и утврдување на критериуми за акредитација.

– Разгледување на начинот за воведување санкции за непочитување на правилникот за минимални цени на стоматолошките услуги кои се наплаќаат приватно,

– Ревидирање на цените за рекламирање во гласилото на Комората и на нејзината интернет страница.

Претседател на Комисија за економски прашања

Д-р Ненад Ивановски

Јавете се

+389 2 3246 852

Порака

skm@skm.mk

Посетете не

ул. Балзакова бр. 32, Скопје

Банка

Комерцијална Банка 300000000477179

X