• skm@skm.mk
  • Пон - Пет 8-16 ; Прием на странки од 10-15
  • Објавено на јули 18, 2020

П Р А В И Л Н И К  за составот на испитната комисија, начинот на полагање на стручниот испит

П Р А В И Л Н И К  за составот на испитната комисија, начинот на полагање на стручниот испит, начинот на проверката на стручните знаења и вештини и обрасците на уверението за положен стручен испит на здравствените работници со високо образование од областа на стоматологијата од 02.05.2020 година;

(Сл. весник бр. 148/20 од 04.06.2020 година)

Симни документ
Јавете се

+389 2 3246 852

Порака

skm@skm.mk

Посетете не

ул. Балзакова бр. 32, Скопје

Банка

Комерцијална Банка 300000000477179

X