Членови

Сите потребни податоци на едно место.

Комора

Податоци и акти за Стоматолошката комора

VOX dentarii

Дознај за новините во стоматологијата

Корисни линкови

Најдете повеќе корисни информации

април, 2019

06апрЦел денФакултет за медицински науки – Дентална медицина – Штип (УГД)Симпозиум - „Мултидисциплинарен пристап во стоматолошката практика“(Цел ден: сабота) ШтипТип на настан:Домашни

13апрЦел денЗдружение на специјалисти по болести на устата и пародонтот (МСД)Симпозиум(Цел ден: сабота) СкопјеТип на настан:Домашни

20апрЦел денЗдружение на специјалисти по болести на забите и ендодонтот (МСД)Симпозиум(Цел ден: сабота) СкопјеТип на настан:Домашни