Членови

Сите потребни податоци на едно место.

Комора

Податоци и акти за Стоматолошката комора

VOX dentarii

Дознај за новините во стоматологијата

Корисни линкови

Најдете повеќе корисни информации

мај, 2019

04мајЦел денДДДММСимпозиум(Цел ден: сабота) СтрумицаТип на настан:Домашни

11мајЦел денЗПЗСУСимпозиум(Цел ден: сабота) Кавадарци (Дом на Културата)Тип на настан:Домашни

18мајЦел денЗдружение на специјалисти по орална хирургија (МСД)Стручна конференција(Цел ден: сабота) СкопјеТип на настан:Домашни

31мајЦел денЗдружение на специјалисти по стоматолошка протетика (МСД)Симпозиум(Цел ден: петок) СкопјеТип на настан:Домашни