IN MEMORIAM – Д-Р БОБАН АНТОСКИ

На ден 15.05.2024 година, на 41-годишна возраст почина д-р Бобан Антоски. Д-р Антоски е роден на 10.08.1982 година во Тетово. Средното образование завршил во Тетово, во средното медицинско училиште „Никола Штејн“, а дипломирал во 2010 година  на Стоматолошкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.  Д-р Антоски од 2015 година е вработен во…

Прочитај повеќе

СРЕДБА НА ПРЕТСТАВНИЦИ НА СТОМАТОЛОШКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА СО МИНИСТЕРОТ ЗА ЗДРАВСТВО НА РСМ

Средба на Министерот за здравство на Република Северна Македонија со Стоматолошката комора на Македонија, со претседателот Др. Маријан Денковски и раководителот на правниот сектор на Комората м-р Ана Ангелеска. Претставници на Комората го информираа министерот за состојбата во која е стоматолошката дејност, како и за нај актуелните прашања кои бараа брзо решение. Заклучок од одржаниот…

Прочитај повеќе

Потпишана Деклaрација за промоција и поддршка на вакцинацијата

На иницијатива на Лекарската комора, претседателoт на Стоматолошката комора на Македонија – д-р Маријан Денковски, министерот за здравство – д-р Илир Демири, претседателката на Фармацевстката комора – дипл.фарм Весна Ставрова, деканите на трите медицински факултети во Скопје, Штип и Тетово, проф. д-р Светозар Антовиќ, проф. д-р Милка Здравковска и проф. д-р Невзат Елези, како и…

Прочитај повеќе

IN MEMORIAM – ПРОФ. Д-Р ДРАГОЉУБ ВЕЛЕСКИ – ПРВ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СТОМАТОЛОШКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

Со големо жалење соопштуваме дека почина проф. д-р Драгољуб Велески – првиот претседател на Стоматолошката комора на Македонија. Проф. д-р Драгољуб Велески е роден на 20 ноември 1946 година, во с. Селце, Крушево, Р. Македонија. Средно образование завршил во Училиштето забни техничари во Скопје, во 1965 година. На Стоматолошкиот факултет во Скопје дипломирал во 1971,…

Прочитај повеќе

IN MEMORIAM – СПЕЦ. Д-Р ЗВЕЗДА КОЧОВ

Д-р Звезда Кочов е родена на 30.03.1982 во Радовиш, дипломирала на Стоматолошкиот факултет во Скопје во 2008 година, а специјализирала орална хирургија на истиот факултет во 2014 година. Од 2008 до 2013 година, д-р Кочов работи како доктор по општа стоматологија во ПЗУ Дента Лукс – Радовиш и и ПЗУ Орал Арт – Велес, а…

Прочитај повеќе

Собранието на РСМ ги усвои измените и дополнувањата на Законот за здравствената заштита кои се однесуваат на ПОЛИКЛИНИКИ и акт за утврдување на МИНИМАЛНИ ЦЕНИ на приватните здравствени услуги

  Собранието на Република Северна Македонија, на седница одржана на 7-ми февруари 2024 година, ги донесе измените и дополнувањата на Законот за здравствената заштита, а истите се објавени во ‘’Службен весник на РСМ‘‘ бр. 30/2024 од 09.02.2024 година. Долгоочекуваните промени на одредбите кои се однесуваат на основање и работа на поликлиниките стапија на сила од…

Прочитај повеќе