Членови

Сите потребни податоци на едно место.

Комора

Податоци и акти за Стоматолошката комора

VOX dentarii

Дознај за новините во стоматологијата

Корисни линкови

Најдете повеќе корисни информации

Новости

Продолжен е РОКОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦИ

Продолжен е РОКОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦИ за вршење на здравствени услуги во дејностите ОРТОДОНЦИЈА, СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА И ОРАЛНА ХИРУРГИЈА   Комисијата за спроведување на...

септември 11 2018    Известувања 

План за КСУ за периодот од 01.09.2020 до 31.12.2020 година

                                                 ...

Известување за пријавување на стручен испит за септемвриска сесија 2020

Ве известуваме дека, пријавувањето на стручен испит за СЕПТЕМВРИСКАТА сесија, ќе биде до 20 август 2020 година. Пријавите, пак, кои ќе бидат поднесени по 20...

септември, 2020

Нема настани