Членови

Сите потребни податоци на едно место.

Комора

Податоци и акти за Стоматолошката комора

VOX dentarii

Дознај за новините во стоматологијата

Корисни линкови

Најдете повеќе корисни информации

Новости

Соопштение за обновување на членството во Стоматолошка комора на Македонија

Почитувани, Сите доктори на стоматологија, на кои им престанало членстовото во Стоматолошката комора на Македонија поради неплатена годишна членарина подолго од 12 месеци, за повторно...

септември 11 2018    Известувања 

РО БИТОЛА - ИЗВЕСТУВАЊЕ

РО БИТОЛА – ИЗВЕСТУВАЊЕ

НЕМА ВЕЌЕ ВАКЦИНАЦИЈА СО ПОТВРДИ

Почитувани, Во врска со известувањето за вакцинирање на здравствени работници и соработници од 5ти Мај 2021 година, се спроведуваше во големите пунктови во повеќе градови,...

септември 11 2018    Известувања 

јуни, 2021

19јунЦел денДДДММ(Цел ден: сабота) КумановоТип на настан:Домашни