Членови

Сите потребни податоци на едно место.

Комора

Податоци и акти за Стоматолошката комора

VOX dentarii

Дознај за новините во стоматологијата

Корисни линкови

Најдете повеќе корисни информации

Новости

КОНТАКТ СО СТРУЧНАТА СЛУЖБА

ПРИДОБИВКИ од превземање на мобилната апликација на комората на Вашиот паметен мобилен телефон

септември 11 2018    Некатегоризирани 

Д-р Беким Сали избран за нов министер за здравство

Чест ни е, но и задоволство што наш колега, доктор на стоматологија и член на Стоматолошката комора на Македонија е избран на вака висока и...

септември 11 2018    Известувања 

јануари, 2022

22јанЦел денУКИМ-Стоматолошки факултет Скопјесимпозиум(Цел ден: сабота) Стоматолошки факултет СкопјеТип на настан:Домашни

28јанЦел денМСД-Здружение на специјалисти по максилофацијална хирургијастручен состанок(Цел ден: петок) СкопјеТип на настан:Домашни