Членови

Сите потребни податоци на едно место.

Комора

Податоци и акти за Стоматолошката комора

VOX dentarii

Дознај за новините во стоматологијата

Корисни линкови

Најдете повеќе корисни информации

септември, 2021

11сепЦел денМСД - Здружение на специјалисти по ортодонција(Цел ден: сабота) СкопјеТип на настан:Домашни

18сепЦел денМСД - Здружение на специјалисти по детска и превентивна стоматологија(Цел ден: сабота) СкопјеТип на настан:Домашни

25сепЦел денДДДММ Етернитас(Цел ден: сабота) СкопјеТип на настан:Домашни