Членови

Сите потребни податоци на едно место.

Комора

Податоци и акти за Стоматолошката комора

VOX dentarii

Дознај за новините во стоматологијата

Корисни линкови

Најдете повеќе корисни информации

Новости

ЈАВЕН ПОВИК – ТЕНДЕР за доделување на лиценци за вршење на здравствени дејности

  ИЗВЕСТУВАЊЕ Почитувани, Стоматолошката комора на Македонија Ве известува дека од страна на Министерството за здравство е  објавен  ЈАВЕН ПОВИК – ТЕНДЕР за доделување на...

септември 11 2018    Известувања 

НОВИ 52 ЛИЦЕНЦИ ЗА ВО МРЕЖА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИ

Над 25% зголемување на договори со ФЗО за специјалисти НОВИ 52 ЛИЦЕНЦИ ЗА ВО МРЕЖА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИ По повеќегодишни постојани и непрекинати напори, преговори и...

Решение за давање на согласност на годишниот план за стручен надзор над стручната работа на стоматолошките здравствени установи и здравствените работници за 2020 годин

Решение за давање на согласност на годишниот план за стручен надзор над стручната работа на стоматолошките здравствени установи и здравствените работници за 2020 годин (СИМНИ)

септември 11 2018    Известувања 

февруари, 2020

09фебЦел денДДДММ-Здружение по протетика, апликација на вештиниAпликација на вештини(Цел ден: недела) Тип на настан:Домашни

29фебЦел денМСД-Здружение на специјалисти по стоматолошка протетика, симпозиум со меѓународно учество(Цел ден: сабота) СкопјеТип на настан:Домашни