Членови

Сите потребни податоци на едно место.

Комора

Податоци и акти за Стоматолошката комора

VOX dentarii

Дознај за новините во стоматологијата

Корисни линкови

Најдете повеќе корисни информации

јануари, 2022

17јанЦел денСДА-Здружение на општи стоматолози Аполонијасимпозиум со меѓународно учество(Цел ден: понеделник) ГостиварТип на настан:Домашни со меѓ.уч.

17јанЦел денМСД-Здружение на специјалисти по детска и превентивна стоматологијасимпозиум со меѓународно учество(Цел ден: понеделник) СкопјеТип на настан:Домашни со меѓ.уч.

17јанЦел денМСД-Здружение на специјалисти по стоматолошка протетикасимпозиум со меѓународно учество(Цел ден: понеделник) ВелесТип на настан:Домашни со меѓ.уч.

17јанЦел денДДДММ-Етернитассимпозиум со меѓународно учество(Цел ден: понеделник) СкопјеТип на настан:Домашни со меѓ.уч.

17јанЦел денМСД-Здружение на специјалисти по ортодонцијасимпозиум со меѓународно учество(Цел ден: понеделник) Тип на настан:Домашни со меѓ.уч.

17јанЦел денДДДММ-Стоматолошко здружение на Македонијасимпозиум со меѓународно учество(Цел ден: понеделник) СкопјеТип на настан:Домашни со меѓ.уч.

17јанЦел денМСД-Здружение на специјалисти по орална хирургијасимпозиум со меѓународно учество(Цел ден: понеделник) СкопјеТип на настан:Домашни со меѓ.уч.

17јанЦел денДДДММсимпозиум со меѓународно учество(Цел ден: понеделник) КумановоТип на настан:Домашни со меѓ.уч.

17јанЦел денСДА-Здружение на општи стоматолози Аполонијасимпозиум со меѓународно учество(Цел ден: понеделник) СкопјеТип на настан:Домашни со меѓ.уч.

17јанЦел денДДДММ-Имплантолошко здружение на Македонијасимпозиум со меѓународно учество(Цел ден: понеделник) СкопјеТип на настан:Домашни со меѓ.уч.

17јанЦел денДДДММ-Здружение по стоматолошка протетикасимпозиум со меѓународно учество(Цел ден: понеделник) СтрумицаТип на настан:Домашни со меѓ.уч.

17јанЦел денЕУРМ-Факултет за стоматологијасимпозиум со меѓународно учество(Цел ден: понеделник) СкопјеТип на настан:Домашни со меѓ.уч.

17јанЦел денУГД-студиска програма за дентална медицинасимпозиум со меѓународно учество(Цел ден: понеделник) ШтипТип на настан:Домашни со меѓ.уч.

17јанЦел денСДА и ДУТ-студиска програма за дентална медицинасимпозиум со меѓународно учество(Цел ден: понеделник) ТетовоТип на настан:Домашни со меѓ.уч.

17јанЦел денДДДММсимпозиум со меѓународно учество(Цел ден: понеделник) ВелесТип на настан:Домашни со меѓ.уч.

17јанЦел денМСД - Здружение на специјалисти по болести на уста и пародонтотсимпозиум со меѓународно учество(Цел ден: понеделник) СкопјеТип на настан:Домашни со меѓ.уч.

22јанЦел денУКИМ-Стоматолошки факултет Скопјесимпозиум(Цел ден: сабота) Стоматолошки факултет СкопјеТип на настан:Домашни

28јанЦел денМСД-Здружение на специјалисти по максилофацијална хирургијастручен состанок(Цел ден: петок) СкопјеТип на настан:Домашни