Членови

Сите потребни податоци на едно место.

Комора

Податоци и акти за Стоматолошката комора

VOX dentarii

Дознај за новините во стоматологијата

Корисни линкови

Најдете повеќе корисни информации

Новости

Собрание и Извршен одбор Активности

September 11 2018    Активности 

Втора средба со Министерот д-р Беким Сали во проширен состав

На 14.03.2022 година на иницијатива на министерот за здравство, д-р Беким Сали, се одржа проширен состанок, односно втора средба за анализа на проблемите на избраните...

Стоматолошката комора: Не сме правеле ценовни картели, туку заштитни цени

Интегрална реакција од Стоматолошката комора на Македонија за текстот на „Фактор“ под наслов „Вулканизери и стоматолози правеле ценовни картели во Македонија“ објавен на 14.04.2022.  ...

September 11 2018    Известувања 

[add_eventon]

Правен сектор на Комора

Раководител - м-р Ана Ангелеска

ana.pravensektor@gmail.com

+389 75 208 973

Сектор финансии на Комора

Раководител - Ана Оџаклиева Чаушевска

ana@skm.mk

+389 75 208 964

Сектор Регистер/ лиценци/ архива

Раководител - Александар Маркозанов

aleksandar.registar@skm.mk

+389 75 208 974

Сектор државни испити и обуки

Раководител - Флорентина Кајоли

florentina.skm@gmail.com

+389 75 208 971

Службеник за информации од јавен карактер

Флорентина Кајоли

florentina.skm@gmail.com

+389 75 208 971

Офицер за заштита на лични податоци

Флорентина Кајоли

florentina.skm@gmail.com

+389 75 208 971