Членови

Сите потребни податоци на едно место.

Комора

Податоци и акти за Стоматолошката комора

VOX dentarii

Дознај за новините во стоматологијата

Корисни линкови

Најдете повеќе корисни информации

Новости

Конечен (заклучен) избирачки список за РО Битола

септември 11 2018    Известувања 

ОДЛУКА на УСТАВЕН суд (Сл.весник) за укинување на одредби од Правилникот за СТРУЧЕН испит

ОДЛУКА на УСТАВЕН суд (Сл.весник) за укинување на одредби од Правилникот за СТРУЧЕН испит

септември 11 2018    Известувања 

ЈАВЕН ПОВИК на Развојна банка на С. Македонија АД Скопје, нова бескаматна кредитна линија „КОВИД 4“

Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје, објавува: ЈАВЕН ПОВИК бр.1 за поднесување на кредитно барање за директно кредитирање на микро, мали и средни претпријатија...

септември 11 2018    Известувања 

август, 2021

Нема настани