Членови

Сите потребни податоци на едно место.

Комора

Податоци и акти за Стоматолошката комора

VOX dentarii

Дознај за новините во стоматологијата

Корисни линкови

Најдете повеќе корисни информации

Новости

СООПШТЕНИЕ ЗА РАБОТАТА НА СТОМАТОЛОШКАТА КОМОРА

Почитувани, Ве известуваме дека од 22.06.2020 (понеделник), Стоматолошката комора на Македонија, продолжува со работа со следното работно време: ПОНЕДЕЛНИК  –  ПЕТОК  08:00 – 14:00 ПРИЕМ...

септември 11 2018    Известувања 

ВАЖНО СООПШТЕНИЕ

Почитувани, Поради настанатата ситуација со добиени резултати за позитивни на корона вирус кај вработен/и во Стручната служба на Комората,како и кај член/ови на органи и...

септември 11 2018    Известувања 

Слика од надеж и колективна акција во неизвесни времиња

Советот на FDI вети дека ќе го води светот кон оптимално орално здравје за Светскиот ден на оралното здравје 2020 година Стоматолошката комора на Македонија...

септември 11 2018    Известувања  Членови 

август, 2020

Нема настани