Решение на Комисијата за стручни стоматолошки прашања при Стоматолошката комора на Македонија по однос на Барањето бр.17-127/1 од ЗПЗСУ-ПДДМ

Барање бр.17-127/1 од ЗПЗСУ-ПДДМ Кавадарци (ВИДИ)