IN MEMORIAM – Д-Р БОБАН АНТОСКИ

На ден 15.05.2024 година, на 41-годишна возраст почина д-р Бобан Антоски. Д-р Антоски е роден на 10.08.1982 година во Тетово. Средното образование завршил во Тетово, во средното медицинско училиште „Никола Штејн“, а дипломирал во 2010 година  на Стоматолошкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.  Д-р Антоски од 2015 година е вработен во…

СРЕДБА НА ПРЕТСТАВНИЦИ НА СТОМАТОЛОШКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА СО МИНИСТЕРОТ ЗА ЗДРАВСТВО НА РСМ

Средба на Министерот за здравство на Република Северна Македонија со Стоматолошката комора на Македонија, со претседателот Др. Маријан Денковски и раководителот на правниот сектор на Комората м-р Ана Ангелеска. Претставници на Комората го информираа министерот за состојбата во која е стоматолошката дејност, како и за нај актуелните прашања кои бараа брзо решение. Заклучок од одржаниот…

Потпишана Деклaрација за промоција и поддршка на вакцинацијата

На иницијатива на Лекарската комора, претседателoт на Стоматолошката комора на Македонија – д-р Маријан Денковски, министерот за здравство – д-р Илир Демири, претседателката на Фармацевстката комора – дипл.фарм Весна Ставрова, деканите на трите медицински факултети во Скопје, Штип и Тетово, проф. д-р Светозар Антовиќ, проф. д-р Милка Здравковска и проф. д-р Невзат Елези, како и…

Собранието на РСМ ги усвои измените и дополнувањата на Законот за здравствената заштита кои се однесуваат на ПОЛИКЛИНИКИ и акт за утврдување на МИНИМАЛНИ ЦЕНИ на приватните здравствени услуги

  Собранието на Република Северна Македонија, на седница одржана на 7-ми февруари 2024 година, ги донесе измените и дополнувањата на Законот за здравствената заштита, а истите се објавени во ‘’Службен весник на РСМ‘‘ бр. 30/2024 од 09.02.2024 година. Долгоочекуваните промени на одредбите кои се однесуваат на основање и работа на поликлиниките стапија на сила од…

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА 22 КОГРЕС НА СТОМАТОЛОЗИТЕ НА СРБИЈА 08-11.11.2023 г.

Почитувани членови, Ве известуваме дека од 8 – 11.11.2023 година во х. Мона Плаза во Белград ќе се одржи 22-риот Конгрес на стоматолозите на Србија. Стоматолошката комора на Македонија е коорганизатор на Конгресот, заедно со Хрватската комора на дентална медицина, Комората на доктори на стоматологија на Република Српска, Стоматолошката комора на Црна Гора, Стоматолошката комора…

ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО НA РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ЗА ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТ – ОРТОДОНЦИЈА И ОРАЛНА ХИРУРГИЈА – ВТОР ОГЛАС

Почитувани, Ве известуваме дека од страна на Министерството за здравство Нa Република Северна Македонија,  објавен e ЈАВЕН ПОВИК за доделување на лиценци за вршење на здравствена дејност – Ортодонција и Орална хирургија на ниво на секундарна здравствена заштита во мрежата на здравствени установи во Република Северна Македонија (Сл. весник бр. 193/2023 од 15.09.2023г.).

РЕГИСТЕРОТ НА КОМОРАТА ВО НОВ ФОРМАТ И НА CLOUD СО МАКСИМАЛНА ЗАШТИТА

-Унапредена мобилна апликација на Комората – можност за плаќање на членарината on line Почитувани колеги, По неколку годишен развој во соработка со македонската реномирана софтверска компанија NEXTSENSE, пуштен е во функција нов, најсовремен софтвер-регистар, изработен специјално за потребите на Стоматолошката комора на Македонија, кој освен што многукратно ја олеснува работата во Комората, ги нуди и…