Уставен суд ја отфрли иницијативата за поведување постапка за оценување на уставноста и законитоста  на делови од Статутот на Стоматолошката комора на Македонија

Од извештајот на Уставен суд на РСМ Извор: http://ustavensud.mk/?p=22719 3.Реферат У.бр.13/2022 Не се поведува постапка за оценување на уставноста и законитоста на член 15 точките 3 и 5, член 16 точките 5 и 8, член 18 ставовите 1 и 2, член 19 ставовите 6 и 8, член 20 став 1, член 28 ставовите 2 и…

ИНТЕРНЕТ НАПАД НА ВЕБ СТРАНАТА НА СТОМАТОЛОШКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

Во изминатиот период, во неколку наврати, поради приметен зголемен сообраќај на податоци на веб страната на СКМ, се вршеше анализа од стручни лица, за да се заклучи од која причина се случуваат овие зголемени податочни размени, состојба која исклучително ја отежнуваше работата на соодветните служби но и пристапот до апликативниот дел за најава на профилите…