23Мар

ЗАПИСНИК ОД КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА (23.03.2014)

Собраниската седница ја отвори д-р Патар Чакар, како еден од потписниците на иницијативата за свикување на седницата кој го повика најстариот член од новиот собраниски...