ЗАПИСНИК ОД КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА (23.03.2014)

Собраниската седница ја отвори д-р Патар Чакар, како еден од потписниците на иницијативата за свикување на седницата кој го повика најстариот член од новиот собраниски состав, д-р Владо Блажиќ – делегат од Регионален одбор од Битола, да ја отпочне седницата. Доктор Блажиќ, пред стартот на конститутивната седница, констатираше дека од вкупно 49 делегати колку што…