Второ издание на “Прирачник за стоматолошки етика” на FDI, беше претставен во една сесија со наслов “Прирачник за дентална етика – Алатка за дентално образование и стоматолози”, каде беа присутни и некои од авторите кои детално го претставија ова издание на Прирачникот и дискутираа и разменуваа етички искуства од областа на денталната медицина.

Според ставот на FDI, второто издание на овој прирачник ќе послужи за подобра подготовка на стоматолозите за решавање на важни етички дилеми и за поддршка на исклучителни стандарди на нега во текот на нивните кариери.

Д-р. Џос В.М. Вилијам, еден од авторите на Прирачникот изјави дека се работи сеуште за прирачник, краток, наменет за стоматолози и стоматолошки студенти. Првиот прирачник е напишан од еден автор , додека ова издание го напишаа неколку автори (Wolter Brands, Sudeshni Naidoo, Suzette Porter Michael Sereny, Ward van Dijk, Jos Welie), меѓународен тим од дентални етичари, кој работеа тесно поврзани повеќе од три години.

Извор на веста: официјална страна на FDI.