Советот на FDI вети дека ќе го води светот кон оптимално орално здравје за Светскиот ден на оралното здравје 2020 година

Стоматолошката комора на Македонија во семејството на FDI со својата манифестација по повод Денот на оралното здравје, забележана и потврдена од страна на FDI.

 

 

 

 

 

 

 

ПОВЕЌЕ НА СЛЕДНИОВ ЛИНК