ТЕХНИЧКО УПАТСТВО ЗА НАЈАВА НА ЛИЧЕН ПРОФИЛ НА ЛЕКАРИТЕ

ТЕХНИЧКО УПАТСТВО ЗА НАЈАВА НА ЛИЧЕН ПРОФИЛ НА ЛЕКАРИТЕ (линк до документот)    ПО НАЈАВУВАЊЕТО РЕФРЕШИРАЈТЕ ЈА СТРАНАТА НА ПРЕБАРУВАЧОТ (F5 на тастатурата или копчето на пребарувачот )          

Слика од надеж и колективна акција во неизвесни времиња

Советот на FDI вети дека ќе го води светот кон оптимално орално здравје за Светскиот ден на оралното здравје 2020 година Стоматолошката комора на Македонија во семејството на FDI со својата манифестација по повод Денот на оралното здравје, забележана и потврдена од страна на FDI.               ПОВЕЌЕ НА СЛЕДНИОВ…

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА АНЕКСИ НА ДОГОВОРИТЕ СО ФЗОСМ

          ИЗВЕСТУВАЊЕ По завршување на разговорите и преговорите на претставници на Стоматолошката комора на Македонија со раководниот тим и правниот сектор на ФЗОРСМ, во кои учествуваа претставници и на општи (матични) доктори на стоматологија и на специјалисти од специјалистичко консултативна стоматолошка здравствена заштита,  Ве известуваме дека: 1. Постигнат е договор дека…

Одлуки од Собрание на СКМ (04.04.2015 )

Собранието на СКМ на својата втора редонва седница која се одржа на ден 04.04.2015 година донесе: ОДЛУКА- Поради донесениот Заклучок за поведување на прекршочна постапка против СКМ од страна на Комисијата за заштита на конкуренцијата ,согласно член 59 став 1 и член 7 став 1 од Законот за заштита на конкуренција ценовникот и Правилникот за…