Почитувани колеги

Во врска со објавата за пријавување на стручните тимови од стоматолошките ординации за вакцинација, објавена на страната на СКМ (ЛИНК ДО ОБЈАВАТА) Ве известуваме и Ви напоменуваме дека:

ПОТВРДАТА која ја издава работодавецот на вработените кои треба да се вакцинираат (ЛИНК) НЕ ТРЕБА ДА СЕ ИСПРАЌА НА МАИЛ во СКМ ниту пак е поребно да се потврди во комората, туку ВРАБОТЕНИОТ ја носи со себе на ПУНКТОТ ЗА ВАКЦИНАЦИЈА каде што ќе се упати.

Комората не врши евиденција ниту треба да ги контролира потврдите. По упатство на Министерството за здравство, Вработените од стручните тимови (здравствени работници и соработници) со потврдата се упатуваат дирекно на пункт.

 

Од Кризниот штаб на СКМ