ПОТВРДА / СЕРТИФИКАТ КАЈ МАТИЧНИОТ СТОМАТОЛОГ / МАТИЧНИОТ ЛЕКАР

*постапката како се стига до потврдата/сертификатот е наведена подолу на текстот

 

Почитувани колеги,

Министерството за здравство издава потврда со QR code, на македонски и англиски јазик.

Сертификат го добиваат сите граѓани што примиле вакцина со ревакцина и имаат потреба од сертификат.

Насоките за изработка на овој сертификат се на Европската комисија, каде што предвидоа сет на податоци што ги содржи кодот, односно тој сертификат, а тоа се – име и презиме, датум на вакцина и ревакцина, како и тип на вакцина.

Сертификатот, исто така, ќе има и дигитален печат од Министерството за здравство.

Сертификатот по барање на граѓанинот, може да се добие и како потврда и во електронска форма.

 

*Секој матичен стоматолог/лекар со следните чекори може да пристапи до потврдата/сертификатот:

-влез во „мој термин„

-влез во „мои пациенти„

-со  пребарување преку: име и презиме или ЕМГ или ЕЗБО

-по добивање на податоци за бараното лице се оди во „вакцини„

– се стига до „превземи сертификат„

-итн…..

Со почит

Кризна група на СКМ

 

Во прилог, показен примерок каков е изгедот на документо кој ќе биде издаден