ПОТВРДА / СЕРТИФИКАТ КАЈ МАТИЧНИОТ СТОМАТОЛОГ / МАТИЧНИОТ ЛЕКАР

ПОТВРДА / СЕРТИФИКАТ КАЈ МАТИЧНИОТ СТОМАТОЛОГ / МАТИЧНИОТ ЛЕКАР *постапката како се стига до потврдата/сертификатот е наведена подолу на текстот   Почитувани колеги, Министерството за здравство издава потврда со QR code, на македонски и англиски јазик. Сертификат го добиваат сите граѓани што примиле вакцина со ревакцина и имаат потреба од сертификат. Насоките за изработка на…