Почитувани колеги, со гордост би сакале да ја споделиме информацијата дека нашиот ценет колега и ортодонт Др. Игор Кировски е избран за претседател на етичкиот комитет на европската ортодонтска федерација ( FEO – Federation European Orthodontics / European Federation of Orthodontics)

FEO ETHICS Committee 

President: Dr.Igor Kirovski. North Macedonia.

Members:

Dr.Trevor Hodge. United Kingdom
Dr.Petros Kokkinos. Cyprus.
Dr.Rosaly Leonardi. Italy.
Dr. Angel Alonso Tosso. Spain.

Др. Кировски за овој избор изјави:
“Составот на комитетот го сметам за споделен успех со колегите и организациите на ортодонти и стоматолози во нашата држава”
Стоматолошката Комора му го честита изборот на Др. Кировски со желба за успешна работа. Воедно се надеваме дека и многу други колеги ќе бидат избрани на високи позиции во светските и европските  стоматолошки асоцијации како достојни репрезенти на македонската стоматолошка фела и како доказ за квалитетот на кадрите кои ги поседуваме во нашата држава.