Чест ни е, но и задоволство што наш колега, доктор на стоматологија и член на Стоматолошката комора на Македонија е избран на вака висока и одговорна позиција и од името на Стоматолошката комора и на Македонија и од името на сите членови на Комората му го честитаме изборот за министер за здравство во Влада на РСМ.

Сигурни сме дека во еден ваков специфичен период со целото битие ќе биде во функција на здравството на нашата земја, како активен чинител во развојот и унапредувањето на здравството во нашата држава, подобрување на здравствениот систем и здравствената заштита во интерес на граѓаните и секако дека ќе даде сериозен придонес во справувањето со сите здравствени и епидемиолошки предизвици со кои во моментов се соочува здравствениот систем, но и сите жители на Република Северна Македонија.