Д-р Беким Сали избран за нов министер за здравство

Чест ни е, но и задоволство што наш колега, доктор на стоматологија и член на Стоматолошката комора на Македонија е избран на вака висока и одговорна позиција и од името на Стоматолошката комора и на Македонија и од името на сите членови на Комората му го честитаме изборот за министер за здравство во Влада на…