Стоматолошката комора на Македонија изразува искрено и длабоко сочувство до семјството,

пријателите и соработниците на Проф. д-р Алберто Бенедети, кој прерано и ненадејно не напушти.

Проф. д-р Алберто Бенедети е редовен професор на Катедрата за Максилофацијална Хирургија на Стоматолошкиот факултет во Скопје.
Вработен во ЈЗУ Клиника за хирургија на лице,вилици и врат- максилофацијална хирургија „Академик Илија Васков„-Скопје како специјалист од областа на максилофацијалната хирургија.
Проф. д-р Алберто Бенедети даде огромен придонес во стручната и научна област на својата специјалност.