Законот за заштита на лични податоци да не се имплементира во приватните здравствени установи со мал број вработени, бараат Лекарската, Фармацевтската и Стоматолошката комора, бидејќи сметаат дека обврските кои произлегуваат од овој закон создаваат дополнителни административни обврски, како и непотребно финансиско оптоварување.

Како што наведуваат во заедничко соопштение трите комори, заштитата на личните податоци на пациенти е регулирана и имплементирана како приоритет во работењето на здравствените установи согласно со строгите прописи кои произлегуваат од Законот за здравствена заштита.

(ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ НА СЛЕДНИОВ ЛИНК)

***Веста е објавена од makpress.mk