Известување за доктори по стоматологија кои работат без лиценца

Стоматолошката комора на Македонија, има сознанија дека одредени доктори по стоматологија работат без лиценца за работа издадена од Стоматолошка комора на Македонија, односно нелегално работат спротивно на Законот за здравствена заштита и соодветните подзаконски акти. Стоматолошката комора на Македонија врз основ на одлуката на Собранието одржано на 28.03.2017 година, апелира до сите доктори по стоматологија…