РАСПОРЕД

КОИ ЌЕ РАБОТАТ ВО СОПСТВЕНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ  ОД 30.03.2020 ГОДИНА

И ЌЕ ПРУЖААТ ИТНИ СТОМАТОЛОШКИ УСЛУГИ

СОГЛАСНО ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАДОЛЖЕНИЕ  СО БР.17–2817 /2

НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

НА ДОКТОРИ НА СТОМАТОЛОГИЈА / НА ПРИВАТНИ СТОМАТОЛОШКИ ЗДРАВСТВЕНИ  УСТАНОВИ

(Гевгелија, Штип, Кочани, Свети Николе, Берово, Кратово, Дебар, Ресен, Валандово, Богданци, Крушево, Македонски Брод, Македонска Каменица и Делчево)

                                                                 

КОЧАНИ

ДР ОЛИВЕР МАНАСИЕВ                                        ПЗУ ДЕНТАЛИЈА

ДР  ДАРКО ЦЕКОВ                                                    ПЗУ ВИВА ДЕНТ

ДР ЛАЗАР АНГЕЛОВ                                                 ПЗУ ДР АНГЕЛ

ДР  МИКИ АНДОВ                                                      ПЗУ МИКИ ДЕНТ

ДР МИТКО ГАВРИЛОВ                                             ПЗУ ИРИС ДЕНТ

                                                                  

ДЕБАР

ДР АТЛИ МАРКУ                                                          ПЗУ АРБ-ДЕНТ

ДР ЕМИН ВРЗИВОЛИ                                                ПЗУ ЕМИН-ДЕНТ

ДР МЕЏИТ ЌУЛИОВСКИ                                           ПЗУ МИС ДЕНТ

ДР АРМИН НЕЗИРОВСКИ                                         ПЗУ АС ДЕНТ-ДР ЌЕНАН

 

ГЕВГЕЛИЈА

ДР ВЕСЕЛИНКА ЛЕШТОВА                                       ПЗУ ВЕ ДЕНТИСТ

ДР СЛАВИЦА ДЕМЕРЏИЕВА                                     ПЗУ СЛАВИЦА КОЦЕВА

ДР ИЛИЈА ПАЛАСКАРОВ                                            ПЗУ ПАЛАСКАРОВ ИЛИЈА

ДР  МАРИЈА КАРАНИКОЛОВА  АРНАУДОВА      ПЗУ МАРИЈА КАРАНИКОЛОВА

ДР МАКЕДОНКА ЈОВАНОВСКА                                ПЗУ ДР ЈОВАНОВСКА

                                                                   

ВАЛАНДОВО

ДР ЗОРИЦА НАУНОВА                                                  ПЗУ АСПРА ДЕНТ

ДР АНИТА СТУПАР                                                          ПЗУ САНИ ДЕНТ

ДР МАЈА МЕЛЕВА                                                           ПЗУ САНИ ДЕНТ

ДР ВАСКО КОЦЕВСКИ                                                   ПЗУ ДР КОЦЕВСКИ

ДР.ФИЛИП ТОШЕВ                                                         ПЗУ ДР ТОШЕВ

 

ШТИП

Д-р Ѓорѓи Ников                                                               ПЗУ Прим. Д-р Благој Ников

Д-р Виолетка Ненчевиќ                                                  ПЗУ Супер Дент

Д-р Зоран Џидров                                                             ПЗУ Д-р Џидров

Д-р Христина Читкушева                                               ПЗУ Методент

Д-р Јелена Дончева                                                         ПЗУ  Дентиција

Д-р Катерина Стојменовска-Киров                             ПЗУ  Денталенд Хелт

Д-р Виктор Панов                                                            ПЗУ Арт-Дент

Д-р Петар Топалов                                                           ПЗУ Д-р Петар Топалов

Д-р Баже Јорданов                                                           ПЗУ Д-р Јорданов

Д-р Радмила Панев                                                         ПЗУ Дентал Арт Студио

 

СВЕТИ НИКОЛЕ

ДР ПАВЛЕ ЈОВАНЧЕВ                                                   ПЗУ  ДЕНТО ПАЛМА

ДР ЗОРАН АНЧЕВ                                                           ПЗУ  ЛИЗОДЕНТ

ДР ЗОРАН ТРАЈКОВ                                                       ПЗУ ОРИОН ДЕНТ

ДР  ВУКИЦА АРСОВСКА                                               ПЗУ ЕУРОДЕНТ

ДР КИРЕ АЛЕКСОВ                                                        ПЗУ МЕДИ ДЕНТ

 

БОГДАНЦИ

ДР   ЉУПЧО БОГАТИНОВ                                            ПЗУ АЛФА ДЕНТАЛ

ДР   БЛАОРОДНА КАРАГОШЕВА                               ПЗУ  Д-ДЕНТАЛ

ДР   МИЛОРАД ШУТАРОВ                                            ПЗУ ДР ШУТАРОВ

ДР АЛЕКСАНДРА ДИМОВА                                         ПЗУ  ПОЛИДЕНТ 2

 

КРУШЕВО

ДР ЈУЛИЈА ПЕТРЕСКА  БОЈЧЕСКА                            ПЗУ  ДР ВЛАДО

ДР РУЖИЦА МАРКОСКА МАЈА                                    ПЗУ КРУШЕВО ДЕНТ

ДР ЗАХАРИЈА ПРЕШЕСКА ДИМОСКА                      ПЗУ ДР ЛУЛИ ПРЕШ

ДР ВЕЛЧЕ ПАПАКОЧА                                                     ПЗУ БЕЛА ДЕНТ

ДР ОЛИВЕРА КУРЕТОСКА                                              ПЗУ   ДР ВЛАДО

 

БЕРОВО

ДР ВЛАДО ШАХПАСКИ                                                   ПЗУ ДР ВЛАДО ШАХПАСКИ

ДР МИРОПКА ЧУЧУРСКА                                               ПЗУ ДЕНТАЛ ЕСТЕТИК

ДР СНЕЖАНА МАРКОВСКА                                           ПЗУ СНЕЖАНА МАРКОВСКА

ДР БИЛЈАНА БОЈЧОВСКА                                              ПЗУ ДЕНТАЛ ФОРМ

ДР ГАБРИЕЛА АРМЕНСКА                                             ПЗУ ГАБИ ДЕНТ

 

ДЕЛЧЕВО

ДР ДИМИТАР МАЛЕШЕВСКИ                                       ПЗУ ДР МАЛЕШЕВСКИ

ДР ЕЛЕНА ПЕТРОВСКА АНГЕЛОВА                            ПЗУ ЕЛИ ДЕНТ

ДР ЈАГОТКА ПЕТРОВСКА                                                ПЗУ ДР ЈАГОТКА ПЕТРОВСКА

ДР СТОЈАН ПЕТРОВСКИ                                                 ПЗУ ДР ДУЛЕ

ДР ЗДРВАКО МИЛЕНКОВСКИ                                      ПЗУ ДР ЗДРАВКО

 

МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

ДР ДРАГАН ЈОВАНОВСКИ                                             ПЗУ ДЕМЕТРА ДЕНТ

ДР ЛЕНЧЕ МИТРОЕВСКА ДОНЕВСКА                       ПЗУ ВИТАДЕНТ

ДР БОЈАН ЧИПИПШКОВ                                               ПЗУ ЧИПИ  ДЕНТ

                                             

МАКЕДОНСКИ БРОД

ДР ЖАРКО СИМЕСКИ

ДР ЕМИЛИЈА ПАРОВИЌ

ДР  ПАВЛИНА КРАЈЧЕВСКА БЛАЖЕВСКА

ДР ВЛАТКО ЛОЗАНКОВСКИ

ДР ВИОЛЕТА ХАЏИЕВА ГИНОСКА

 

РЕСЕН

ДР АЛЕКАСНДРА ТАБАКОВСКА                                   ПЗУ ЛИЛЕ ДЕНТ

ДР МЕМЕД МУРАТИ                                                          ПЗУ БИСЕР ДЕНТ

ДР РУМЈАНА ПЕТКОВСКА                                              ПЗУ  ДИ-МА ДЕНТ

ДР ИГОР БОГАТИНОВ                                                      ПЗУ КА-ДЕНТ

 

КРАТОВО

ДР МИРЈАНКА   ЕФРЕМОВА                                         ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ КРАТОВО

ДР ТРАЈЧЕ АРИТОНОВ                                                   ПЗУ ДР АРИТОНОВ

ДР ЖАКЛИНА МИТЕВСКА                                             ПЗУ ЖАКЛИНА МИТЕВСКА

ДР ЗОРИЦА ИВАНОВА                                                     ПЗУ ВИВА ДЕНТ