ФЗОРСМ допис до ПЗУ во мрежа 01.04.2020

Почитувани, Согласно насоките од Министерство за здравство, а со цел спречување на ширење на корона вирусот сите приватни стоматолошки здрваствени установи во мрежа со својата опрема и кадар се ставаат на режим на мирување ( да работат исклучиво од дома и да бидат достапни на мобилен телефон за своите пациенти ).   Напоменуваме дека во периодот…

РАСПОРЕД НА ДОКТОРИ НА СТОМАТОЛОГИЈА / НА ПРИВАТНИ СТОМАТОЛОШКИ ЗДРАВСТВЕНИ  УСТАНОВИ    

РАСПОРЕД НА ДОКТОРИ НА СТОМАТОЛОГИЈА / НА ПРИВАТНИ СТОМАТОЛОШКИ ЗДРАВСТВЕНИ  УСТАНОВИ       кои доколку има потреба и ќе се вклучуваааат во работата на итните стоматолошки служби   НА ДОКТОРИ НА СТОМАТОЛОГИЈА / НА ПРИВАТНИ СТОМАТОЛОШКИ ЗДРАВСТВЕНИ  УСТАНОВИ       во мрежа кои се ставени во мирување и кои се должни да се вклучуваат  во работата на итните стоматолошки…

РАСПОРЕД НА ДОКТОРИ НА СТОМАТОЛОГИЈА / НА ПРИВАТНИ СТОМАТОЛОШКИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ

РАСПОРЕД КОИ ЌЕ РАБОТАТ ВО СОПСТВЕНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ  ОД 30.03.2020 ГОДИНА И ЌЕ ПРУЖААТ ИТНИ СТОМАТОЛОШКИ УСЛУГИ СОГЛАСНО ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАДОЛЖЕНИЕ  СО БР.17–2817 /2 НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО НА ДОКТОРИ НА СТОМАТОЛОГИЈА / НА ПРИВАТНИ СТОМАТОЛОШКИ ЗДРАВСТВЕНИ  УСТАНОВИ (Гевгелија, Штип, Кочани, Свети Николе, Берово, Кратово, Дебар, Ресен, Валандово, Богданци, Крушево, Македонски Брод, Македонска Каменица и…