Почитувани,

Ве известуваме дека вакцинацијата против Covid-19, за докторите на стоматологија кои се
вработени во приватни здравствени установи, започнува на 12.03.2021 (петок).

Вакцинацијата ќе се одвива во пунктот за вакцинација во поликлиниката Јане Сандански,
со вакцината Sputnik V. Термините за вакцинација ќе ги добиете по смс порака на вашиот
телефонски број кој сте го оставиле при пријавувањето за вакцинација на адресата
vakcinaskm@gmail.com.

Во првата фаза ќе бидат вакциниани само докторите на стоматологија, а во
понатомошните фази и останатите членови на стоматолошките тимови.

При вакцинирањето, ве молиме со себе задолжително да носите документ за лична
идентификација (лична карта или пасош) како и пополнета согласност за вакцинирање
(дадена во прилог).

COVID-19 Согласност за вакцинација

Со почит
Стоматолошка комора на Македонија