ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:
  1. Документ за лична идентификација
  2. Согласност за вакцинација – ПРЕВЗЕМИ 

 

Ве известуваме дека до петок 16.4.2021 г. ќе бидат објавени и списоците на останатите пријавени членови на стоматолошките тимови, стоматолози и стоматолошки асистенти, за кои е направена дополнителна евиденција, како и за сите оние што е утврдено дека од било кои причини биле испуштени претходно.