Ново известување за вакцинација против Covid-19, за стоматолошки тимови

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ: Документ за лична идентификација Согласност за вакцинација – ПРЕВЗЕМИ    Ве известуваме дека до петок 16.4.2021 г. ќе бидат објавени и списоците на останатите пријавени членови на стоматолошките тимови, стоматолози и стоматолошки асистенти, за кои е направена дополнителна евиденција, како и за сите оние што е утврдено дека од било кои причини биле…