Известување од Надзорниот одбор на СКМ во врска со Барањето од ЗПЗСУ-ПДДМ

Известување од Надзорниот одбор на Стоматолошката Комора на Македонија во врска со Барањето од ЗПЗСУ-ПДДМ за вршење на надзор врз работата на Комисијата за стручни стоматолошки прашања бр. 02-144/1 од 14.02.2022 Во прилог Барањето од ЗПЗСУ-ПДДМ (ОВДЕ)