ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА 22 КОГРЕС НА СТОМАТОЛОЗИТЕ НА СРБИЈА 08-11.11.2023 г.

Почитувани членови, Ве известуваме дека од 8 – 11.11.2023 година во х. Мона Плаза во Белград ќе се одржи 22-риот Конгрес на стоматолозите на Србија. Стоматолошката комора на Македонија е коорганизатор на Конгресот, заедно со Хрватската комора на дентална медицина, Комората на доктори на стоматологија на Република Српска, Стоматолошката комора на Црна Гора, Стоматолошката комора…