Конечно крај на проблемот на специјалистите кои работеле во ординации по општа стоматологија и обратно

Крај за една од најголемите неправедности и неправилности за докторите по стоматологија поврзани со Законот за здравствена заштита и крај за понижувањата на нашите доктори –специјалисти, кои работеа во општи ординации , како и општи стоматолози кои работеа во специјалистички ординации  и  кои согласно досегашната законска регулатива не можеа да ги обновуваат своите лиценци .…