Успешно претставување на Стоматолошка комора на Македонија

Успешно претставување на Стоматолошка комора на Македонија, во Тирана на 7-от Форум за  цивилното општество на Западена Балкан   Европскиот економски и социјален комитет (ЕЕСК), кој ги претставува економските и социјалните компоненти на организираното граѓанско општество во Европската унија (ЕУ), го одржа својот седми форум за граѓанско општество на Западен Балкан, во Тирана ,од 15-16.04.2019, …