СИМУЛАЦИЈА ЗА ПЗСУ поврзана со економско финасиската поддршка на Влада

СИМУЛАЦИЈА ЗА ПЗСУ поврзана со економско финасиската поддршка на Влада Почитувани, Кризна група на Комората побара од сметководствено биро на Комората објаснувања и соодветна симулација и за вториот пакет на Влада за економско финасиска поддршка ( во овој момент информациите се дека и ПЗУ од стоматологија може да аплицираат). Симулацијата е изготвена со прлив на средства по…

Распоред за вклученост на ПЗУ по орална и максилофацијална хиругија во мрежа

Министерството за здравство е надлежна институција која го одредува распоредот и работното време на јавните и приватните здравствени установи. Согласно известувањето со број 17-3213/1 од 15.04.2020 од страна на Министерство за здравство, со кое Стоматолошка комора на Македонија се овластува  да изготви распоред за вклученост на ПЗУ по орална&максилофацијална хиругија во мрежа Ви го праќаме Прилогот со изготвен распоредот…