Светскиот стоматолошки конгрес ФДИ 2021 Сиднеј ќе биде 100% виртуелно специјално издание

Светскиот стоматолошки конгрес ФДИ 2021 Сиднеј ќе биде 100% виртуелно специјално издание Овој 26-29 септември, Австралиската стоматолошка асоцијација (АДА) и ФДИ ќе претстават целосно виртуелно, специјално издание на Светскиот стоматолошки конгрес. Заради рестрикциите на патување поради COVID-19, Конгресот за прв пат е префрлен 100% на интернет . Овој виртуелен конгрес, што ќе биде емитуван од…

Светскиот стоматолошки конгрес ФДИ 2021 Сиднеј ќе биде 100% виртуелно специјално издание

Светскиот стоматолошки конгрес ФДИ 2021 Сиднеј ќе биде 100% виртуелно специјално издание Овој 26-29 септември, Австралиската стоматолошка асоцијација (АДА) и ФДИ ќе претстават целосно виртуелно, специјално издание на Светскиот стоматолошки конгрес. Заради рестрикциите на патување поради COVID-19, Конгресот за прв пат е префрлен 100% на интернет . Овој виртуелен конгрес, што ќе биде емитуван од…