Известување од Кризната група на СКМ за ИМУНИЗАЦИЈА на СТОМАТОЛОШКИТЕ ТИМОВИ

Кризната група на СКМ секојдневно е во контакт со надлежните институции во врска со имунизацијата на Стоматолошките тимови. Сите пријавени СТОМАТОЛОШКИ АСИСТЕНТИ преку системот на веб страната на Стоматолошката комора на Македонија, се уредно дополнуваат во список и така ажурирани списоците секојдневно се доставуваат до институциите, и на крајот на работното време се испраќаат на…