ПРЕПОРАКА ЗА ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ COVID-19 СО ТРЕТА ДОЗА

Почитувани, На седницата на Извршниот одбор на Стоматолошката комора на Македонија, одржана на 06.10.2021, беше разгледана препораката од Министертвото за здравство на Република Северна Македонија, за примање на трета доза од вакцината против Covid-19, при што беше заклучено следното: Извршниот одбор на Стоматолошката комора на Македонија, во целост ја прифаќа препораката на Министертвото за здравство…