IN MEMORIAM – ПРОФ. Д-Р ДРАГОЉУБ ВЕЛЕСКИ – ПРВ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СТОМАТОЛОШКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

Со големо жалење соопштуваме дека почина проф. д-р Драгољуб Велески – првиот претседател на Стоматолошката комора на Македонија. Проф. д-р Драгољуб Велески е роден на 20 ноември 1946 година, во с. Селце, Крушево, Р. Македонија. Средно образование завршил во Училиштето забни техничари во Скопје, во 1965 година. На Стоматолошкиот факултет во Скопје дипломирал во 1971,…

IN MEMORIAM – СПЕЦ. Д-Р ЗВЕЗДА КОЧОВ

Д-р Звезда Кочов е родена на 30.03.1982 во Радовиш, дипломирала на Стоматолошкиот факултет во Скопје во 2008 година, а специјализирала орална хирургија на истиот факултет во 2014 година. Од 2008 до 2013 година, д-р Кочов работи како доктор по општа стоматологија во ПЗУ Дента Лукс – Радовиш и и ПЗУ Орал Арт – Велес, а…

Начин за најава на мобилната апликација и Упатство за најава

Почитувани колеги, Ве молиме при првата најава  на апликацијата SKM MKD, додека сеуште немате генерирано сопствена лозинка, бројот на лиценца во двете полиња да го впишувате во формат: Лиценца со трицифрен број 0000ХХХ Лиценца со четирицифрен број 000ХХХХ Да не се внесува делот / 1  или / 2 Кога ќе влезете во апликацијата прво проверете дали…

Aнкетен прашалник за моменталниот принцип на прикрепени/капитирани пациенти на име на лекар (избран лекар), наспроти евентуален принцип на прикрепени/капитирани пациенти на ПЗУ (избрана ординација)

Aнкетен прашалник за моменталниот принцип на прикрепени/капитиранипациенти на име на лекар (избран лекар), наспроти евентуален принцип наприкрепени/капитирани пациенти на ПЗУ (избрана ординација).Анкетниот прашалник е изготвен од страна на Министерството за здравствона Република Северна Македонија и се однесува само на докторите настоматологија кои работат во приватни стоматолошки ординации одпримарната здравствена заштита и имаат склучено договор со…

Уставен суд ја отфрли иницијативата за поведување постапка за оценување на уставноста и законитоста  на делови од Статутот на Стоматолошката комора на Македонија

Од извештајот на Уставен суд на РСМ Извор: http://ustavensud.mk/?p=22719 3.Реферат У.бр.13/2022 Не се поведува постапка за оценување на уставноста и законитоста на член 15 точките 3 и 5, член 16 точките 5 и 8, член 18 ставовите 1 и 2, член 19 ставовите 6 и 8, член 20 став 1, член 28 ставовите 2 и…