На 05 декември одржан состанок меѓу Стоматолошката комора на Македонија и ФЗОМ

Планираниот, но поради службен  пат на претседателот на Комората одложениот состанок помеѓу раковотството на Комората и менаџерскиот тим на ФЗОМ на 26.11.2018 година се одржа на 05.12.2018 година. На состанокот присуствуваа: директорите на ФЗОМ Г. Данаил Ден Дончев, Г.Орхан Рамадани, директорот на Правниот сектор на ФЗО, Јасмина Смилевска , претставникот од инспекторатот на ФЗОМ Вера…