Конструктивни средби во Струмица

На 03.05.2019 година во организација на Стоматолошка комора на Македонија се одржа  собир на доктори на  РО  Струмица на кој учествуваа и представници на РО Гевгелија, Валандово и Богданци и на РО Делчево и Берово. На собирот  се оствари средба  со министерот за здравство Д-р Венко Филипче, директорот  на ФЗОРСМ г-динот Данаил Ден Дончев, директор…