ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА АНЕКСИ НА ДОГОВОРИТЕ СО ФЗОСМ

          ИЗВЕСТУВАЊЕ По завршување на разговорите и преговорите на претставници на Стоматолошката комора на Македонија со раководниот тим и правниот сектор на ФЗОРСМ, во кои учествуваа претставници и на општи (матични) доктори на стоматологија и на специјалисти од специјалистичко консултативна стоматолошка здравствена заштита,  Ве известуваме дека: 1. Постигнат е договор дека…