Информации и насоки по однос на вирозата со COVID19

Драги колешки и колеги, Ние, докторите на стоматологија, работејќи ја нашата работа која е од јавен интерес, во моментот сме една од најранливите професии. Стоматолошка комора на Македонија ќе се обиде во следниот период да споделува што е можно повеќе и што е можно поверодостојни информации, поврзани со Вашето живеење и работење во услови на…