ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НОВИ ИТНИ СТОМАТОЛОШКИ ОРДИНАЦИИ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НОВИ ИТНИ СТОМАТОЛОШКИ ОРДИНАЦИИ со ТИМОВИ/ПЗУ  на територија на Град Скопје со задолжение на Министерство за здравство   Почитувани колешки и колеги, По завршени анализи кои се направија по примените податоци од сите ЈЗУ и ПЗУ кои работеа како Итни стоматолошки ординации, за динамиката и оптеретеноста на Итните стоматолошки служби од 30.03.2020 до…