Инициjатива од кризната група на Стоматолошка комора на Македонија до ЈЗУ Здравствен дом

Инициjатива од кризната група на Стоматолошка комора на Македонија до ЈЗУ Здравствен дом, во врска со состојбата на приватните стоматолошки здравствени установи кои имаат договор за концесија на простор и заеднички режиски трошоци, кои со задолжение на Министерството за здравство беа должни да ги затворат своите ординации за време на вонредната состојба со КОВИД 19

Барање од Кризната група на Стоматолошката комора на Македонија во врска со состојбата на приватните здравствени установи кои имаат договор со ФЗОРСМ од специјалистичко консултативна дејност од областа на стоматолошка протетика, ортодонција и орална хирургија.

Барање од Кризната група на Стоматолошката комора на Македонија во врска со состојбата на приватните здравствени установи кои имаат договор со ФЗОРСМ од специјалистичко консултативна дејност од областа на стоматолошка протетика, ортодонција и орална хирургија

ДОПОЛННУВАЊЕ НА ЛИСТИТЕ НА ПЗУ СОГЛАСНО ПОТРЕБИТЕ ПО ОПШТИНИТЕ И ДОСЕГАШНАТА ПОСТАВЕНОСТ НА ИТНИТЕ СТОМАТОЛОШКИ СЛУЖБИ, НА ТЕРИТОРИЈА НА ГРАД СКОПЈЕ

ДОПОЛННУВАЊЕ НА ЛИСТИТЕ  НА ПЗУ СОГЛАСНО ПОТРЕБИТЕ ПО ОПШТИНИТЕ И ДОСЕГАШНАТА ПОСТАВЕНОСТ НА ИТНИТЕ СТОМАТОЛОШКИ СЛУЖБИ, НА ТЕРИТОРИЈА НА ГРАД СКОПЈЕ

Реакција до медиумите од страна на Кризна група на Стоматолошка комора на Македонија

Реакција до медиумите од страна на Кризна група на Стоматолошка комора на Македонија за некои прашања кои се отворија на вчерашниот прес со Премиерот Оливер Спасовски и Министерот за здравство Венко Филипче за работата на нашите членови – стоматолозите и стоматолошките ординации независно дали се од јавно или приватно здравство