ЗДРАВСТВЕНИТЕ КОМОРИ ЗАЕДНИЧКИ БАРААТ РЕШЕНИЈА ЗА ПРОБЛЕМИТЕ

Претседателите на Лекарската, Стоматолошката и Фармацевтската комора на Македонија, доц. д-р Калина Гривчева – Старделова, проф. д-р Владимир Поповски и проф. д-р Бистра Ангеловска, денес, одржаа заедничка средба на која се разговараше за проблемите со кои се соочуваат во реализацијата на своите активности и јавни овластувања. Притоа, тие се договорија заеднички да настапат пред Министерството…

Состанок со Институтот за сметководители

На ден 06.07.2017 година во просториите на Лекарска комора на Македонија беше одржан состанок помеѓу претседателите на Стоматолошка комора, Лекарска комора и Фармацевтска комора со претставници од Институтот за сметководители.

Известување за доктори по стоматологија кои работат без лиценца

Стоматолошката комора на Македонија, има сознанија дека одредени доктори по стоматологија работат без лиценца за работа издадена од Стоматолошка комора на Македонија, односно нелегално работат спротивно на Законот за здравствена заштита и соодветните подзаконски акти. Стоматолошката комора на Македонија врз основ на одлуката на Собранието одржано на 28.03.2017 година, апелира до сите доктори по стоматологија…

ПРОФ.Д-Р ВЛАДИМИР ПОПОВСКИ ПОКАНЕТ ПРЕДАВАЧ НА СЕМИНАР ВО СЛОВЕНИЈА

По повод Светскиот ден на оралното здравје, Здравнишката зборница на Словенија организира семинар со наслов “Pravočasen pregled ustne votline lahko reši življenje“ –(Навремен преглед на усната празнина може да спаси живот) на 18.03.2017 година во Domus Medica, Љубљана, Словенија на кој ќе учествуваат 15 врвни светски предавачи од регионот. Стоматолошка комора на Македонија е активно…