ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА 22 КОГРЕС НА СТОМАТОЛОЗИТЕ НА СРБИЈА 08-11.11.2023 г.

Почитувани членови, Ве известуваме дека од 8 – 11.11.2023 година во х. Мона Плаза во Белград ќе се одржи 22-риот Конгрес на стоматолозите на Србија. Стоматолошката комора на Македонија е коорганизатор на Конгресот, заедно со Хрватската комора на дентална медицина, Комората на доктори на стоматологија на Република Српска, Стоматолошката комора на Црна Гора, Стоматолошката комора…

ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО НA РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ЗА ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТ – ОРТОДОНЦИЈА И ОРАЛНА ХИРУРГИЈА – ВТОР ОГЛАС

Почитувани, Ве известуваме дека од страна на Министерството за здравство Нa Република Северна Македонија,  објавен e ЈАВЕН ПОВИК за доделување на лиценци за вршење на здравствена дејност – Ортодонција и Орална хирургија на ниво на секундарна здравствена заштита во мрежата на здравствени установи во Република Северна Македонија (Сл. весник бр. 193/2023 од 15.09.2023г.).

РЕГИСТЕРОТ НА КОМОРАТА ВО НОВ ФОРМАТ И НА CLOUD СО МАКСИМАЛНА ЗАШТИТА

-Унапредена мобилна апликација на Комората – можност за плаќање на членарината on line Почитувани колеги, По неколку годишен развој во соработка со македонската реномирана софтверска компанија NEXTSENSE, пуштен е во функција нов, најсовремен софтвер-регистар, изработен специјално за потребите на Стоматолошката комора на Македонија, кој освен што многукратно ја олеснува работата во Комората, ги нуди и…

ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО НA РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ЗА ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТ – ОРТОДОНЦИЈА И ОРАЛНА ХИРУРГИЈА

Почитувани, Ве известуваме дека од страна на Министерството за здравство Нa Република Северна Македонија,  објавен e ЈАВЕН ПОВИК за доделување на лиценци за вршење на здравствена дејност – Ортодонција и Орална хирургија на ниво на секундарна здравствена заштита во мрежата на здравствени установи во Република Северна Македонија (Сл. весник бр. 188/2023 од 07.09.2023г.). Јавниот повик…

ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО НA РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ЗА ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТ – СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА

Почитувани, Ве известуваме дека од страна на Министерството за здравство Нa Република Северна Македонија,  објавен e ЈАВЕН ПОВИК за доделување на лиценци за вршење на здравствена дејност – стоматолошка протетика на ниво на секундарна здравствена заштита во мрежата на здравствени установи во Република Северна Македонија (Сл. весник бр. 150/2023 од 14.07.2023г.). Јавниот повик може да…

Привремен прекин на услугите на мобилната апликација и регистерот на лекари поради миграција и техничко одржување

Почитувани Ве известуваме дека заради миграција на софтвер услугата на мобилната апликација ќе биде во привремен прекин од неколку дена. Сите измени кои ќе се направат во податоците од ваша страна, нема да бидат запишани во профилите. Воедно, во период од неколку дена службите нема да бидат во состојба да регистрираат Ваши податоци во софтверот…

Известување за изборот на Претседател на Стоматолошката комора на Македонија

На изборно-конститутивната седница на Собранието на Стоматолошката комора на Македонија, која се одржа вчера (16.05.2023 г.) во х. Континентал-Скопје, д-р Маријан Денковски е реизбран за Претседател на Стоматолошката комора на Македонија. Од присутните 51 делегат со верификуван мандат на Собранието, поддршка на д-р Денковски му дадоа 30 делегати, додека за вториот кандидат – Проф. д-р…