ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО НA РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ЗА ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТ – СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА

Почитувани, Ве известуваме дека од страна на Министерството за здравство Нa Република Северна Македонија,  објавен e ЈАВЕН ПОВИК за доделување на лиценци за вршење на здравствена дејност – стоматолошка протетика на ниво на секундарна здравствена заштита во мрежата на здравствени установи во Република Северна Македонија (Сл. весник бр. 150/2023 од 14.07.2023г.). Јавниот повик може да…

Привремен прекин на услугите на мобилната апликација и регистерот на лекари поради миграција и техничко одржување

Почитувани Ве известуваме дека заради миграција на софтвер услугата на мобилната апликација ќе биде во привремен прекин од неколку дена. Сите измени кои ќе се направат во податоците од ваша страна, нема да бидат запишани во профилите. Воедно, во период од неколку дена службите нема да бидат во состојба да регистрираат Ваши податоци во софтверот…